Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Europese 5G-waarnemingspost fase II - SMART 2019/0009
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
07/02/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/03/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
SMART 2019/0009
Europese 5G-waarnemingspost fase II - SMART 2019/0009
Het belang van dynamische beleidsvorming is toegenomen in de snel veranderende omgeving van de huidige wereldeconomie. De EU-beleidsmakers hebben behoefte aan nauwkeurige en actuele marktinformatie die relevant is voor hun doeleinden.Om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen die leiden tot passende maatregelen in haar beleidsvormingsproces, moet de Commissie de vooruitgang van de industrie en de relevante ontwikkelingen in het licht van de doelstellingen van het 5G-actieplan (5GAP) blijven volgen.De verslaglegging moet kwalitatieve en kwantitatieve informatie verschaffen over de feitelijke en te verwachten marktontwikkelingen en over relevante voorbereidende acties van particuliere en publieke actoren op het gebied van 5G. Deze ontwikkelingen moeten worden geanalyseerd op hun strategische implicaties in de context van het 5GAP en andere doelstellingen van het overheidsbeleid. De nadruk moet vooral liggen op de ontwikkelingen in Europa, terwijl ook belangrijke internationale ontwikkelingen met mogelijke directe of indirecte gevolgen voor de Europese markt moeten worden geanalyseerd.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/02/2019 00:00
11/03/2019 15:00
13/03/2019 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 027-059056 Aankondiging van een opdracht 07/02/2019 00:00