Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Levering van aardgas voor de gebouwen die worden gebruikt en/of beheerd door de ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
22/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
29/01/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB.02/PO/2018/048/775
Levering van aardgas voor de gebouwen die worden gebruikt en/of beheerd door de Europese instellingen in Brussel-Hoofdstad en omgeving
Levering van aardgas hoofdzakelijk voor de productie van warm water voor verwarming en sanitair voor de gebouwen die als kantoren worden gebruikt.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Prijs
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1) „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I bij het bestek „Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten”.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Een gemiddelde specifieke jaaromzet van 7 000 000 EUR over de 3 boekjaren.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Hoofdacties
22/12/2018 00:00
29/01/2019 15:00
31/01/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 247-566805
Aankondiging van een opdracht
22/12/2018 00:00