Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Terbeschikkingstelling van een adressendatabase, verlening van verspreidings- en...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
22/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/01/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/COM/18/001
Terbeschikkingstelling van een adressendatabase, verlening van verspreidings- en mediacontrolediensten ten behoeve van het Europees Milieuagentschap (2 percelen)
Het EEA wil een raamdienstenovereenkomst sluiten voor elk perceel apart (2 percelen in totaal) met een dienstverlener die het EEA moet ondersteunen met betrekking tot de adressendatabase, verspreiding en mediacontrole om de doelstellingen te bereiken die in het kader van communicatie zijn geformuleerd.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Voorwaarden voor deelname
Zoals aangegeven in secties 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
22/12/2018 00:00
31/01/2019 14:00
01/02/2019 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Adressendatabase en verspreidingsdiensten Het systematisch en tijdig onderhouden van databases voor het beheer van klantenrelaties (CRM — customer relationship management), evenals het systematisch en tijdig verspreiden van de papieren en elektronische documenten die door het EEA worden geproduceerd.
Perceel 2 Mediacontrolediensten Het EEA is van plan een raamovereenkomst te sluiten om de berichtgevingen via hun eigen media en sociale media dagelijks te kunnen controleren, alsmede de periodieke toezichthouding en analyse van berichtgevingen via hun eigen media en sociale media na publicatie van belangrijke verslagen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 247-566766 Aankondiging van een opdracht 22/12/2018 00:00