Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Herinrichting van de beraadslagingszaal van bijgebouw C van het Hof van Justitie...
Aanbestedende dienst:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Publicatiedatum op TED:
28/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/02/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
COJ-PROC-18/009
Herinrichting van de beraadslagingszaal van bijgebouw C van het Hof van Justitie van de Europese Unie — 4e etage
Het Hof van Justitie wenst een herinrichting uit te voeren in de beraadslagingszaal van bijgebouw C van zijn gebouwencomplex, op de 4e etage, met name het plaatsen van een vergadertafel voor ongeveer 65 personen en de aanpassing van het bestaande verlichtingssysteem (aanpassing van de luchter + toevoegen van een nieuwe luchter).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
28/12/2018 00:00
14/02/2019 23:59
18/02/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Plaatsen van een vergadertafel op maat
Plaatsen van 2 vergadertafels met een gezamenlijke capaciteit van 65 personen en een ladekast voor boeken, overeenkomstig de bepalingen in de aanbestedingsstukken en de bijgevoegde technische specificaties.
Perceel 2
Aanpassing van het bestaande verlichtingssysteem (aanpassing van de luchter + toevoegen van een nieuwe luchter)
Verlenen van diensten voor het herinrichten van de beraadslagingszaal op de 4e etage van bijgebouw C van het gebouwencomplex, in het bijzonder de wijziging van de bestaande luchter en de plaatsing van een nieuwe luchter, overeenkomstig de bepalingen in de aanbestedingsstukken en de bijgevoegde technische specificaties.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 249-575303
Aankondiging van een opdracht
28/12/2018 00:00