Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstand voor de tenuitvoerlegging van de nieuwe duurzaamheidscriteri...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
05/02/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/03/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C1/2019-439
Technische bijstand voor de tenuitvoerlegging van de nieuwe duurzaamheidscriteria voor biomassa uit land- en bosbouw in het kader van de herziene richtlijn inzake hernieuwbare energie.
De algemene doelstelling van onderhavige opdracht is bijdragen tot de snelle, consequente en kostenefficiënte tenuitvoerlegging van de nieuwe duurzaamheidscriteria van de richtlijn inzake hernieuwbare energie (REDII) voor biomassa uit bosbouw (op basis van een risicobenadering) en landbouw. Dit werk moet ondernemers eveneens bijstaan bij het verkrijgen van duurzame biomassa voor energieproductie, en auditors en controleurs bij de beoordeling van het feit of ondernemers daadwerkelijk hebben voldaan aan de nieuwe duurzaamheidscriteria van de EU inzake bio-energie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
12/03/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 025-054230 Aankondiging van een opdracht 05/02/2019 00:00