Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verzameling van kwantitatieve gegevens over de stand van zaken op het gebied van...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
22/02/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/03/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
SMART 2019/0019
Verzameling van kwantitatieve gegevens over de stand van zaken op het gebied van artificiële intelligentie en andere nieuwe technologieën - SMART 2019/0019.
Nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie, robotica, big data, internet van de dingen, blokketen en 3D-printen, zullen een belangrijk thema zijn voor de volgende Commissie en het ontbreekt ons aan gegevens voor op feiten gebaseerde beleidsvorming. Dit is een onderzoek in 2 fasen. Fase I (20 % van de opdrachtwaarde) omvat onderzoek betreffende beschikbare gegevens en verslagen, de definiëring van een methodologisch kader voor een grootschalig onderzoek en voor minstens 1 bijkomende methode en de uitvoering van een pilotproject in minstens 5 lidstaten. Fase II (80 % van de opdrachtwaarde) wordt geïnitieerd als fase I succesvol is en omvat de verzameling van gegevens in alle lidstaten van de EU en in enkele derde landen. Het doel is het verkrijgen van een betrouwbaar kwantitatief overzicht van de stand van zaken op het gebied van nieuwe technologieën op het niveau van de lidstaten. De gegevens zullen ook als input voor DESI 2020 dienen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
22/02/2019 00:00
25/03/2019 16:00
27/03/2019 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 038-084403
Aankondiging van een opdracht
22/02/2019 00:00