Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Evaluatie van investeringen in infrastructuren voor onderzoek en technologische ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Publicatiedatum op TED:
05/02/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/03/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
2018CE16BAT111
Evaluatie van investeringen in infrastructuren voor onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) en activiteiten gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2007-2013
Het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling DG REGIO is van plan een ex-postevaluatie op te starten inzake investeringsprojecten in infrastructuren voor onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), competentiecentra en activiteiten die tijdens de periode 2007-2013 werden gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).De evaluatie zal de balans opmaken van de verschillende soorten interventies met betrekking tot OTO die in de periode 2007-2013 door het EFRO werden medegefinancierd en de beweegredenen en bewijzen van de doeltreffendheid ervan beoordelen.De evaluatie zal een overzicht bieden van de verschillende manieren waarop EFRO-middelen voor OTO in de hele EU zijn gebruikt en zal de resultaten beoordelen voor zover deze kunnen worden vastgesteld. Het zal dit in de geselecteerde landen en regio's meer in detail onderzoeken, teneinde de soorten interventies te identificeren die het meest succesvol (of doeltreffend) zijn geweest en de factoren die bijgedragen hebben tot hun succes.Er wordt ook een beoordeling van de relevante literatuur en documenten uitgevoerd.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
13/03/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 025-054231
Aankondiging van een opdracht
05/02/2019 00:00