Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Capaciteitsopbouw voor „Sustainable Finance Risk Consulting (SFRC, risicoadvies ...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
07/02/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/03/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
TA2018013 R0 IF3
Capaciteitsopbouw voor „Sustainable Finance Risk Consulting (SFRC, risicoadvies inzake duurzame financiering)”
De technische bijstand zal bijdragen aan de opbouw van de capaciteit van een nieuw opgerichte instantie, Sustainable Finance Risk Consulting (SFRC, risicoadvies inzake duurzame financiering), voor het beheer van de energiegarantiefaciliteit voor Afrika (AEGF), in het bijzonder op het gebied van toezicht en verslaglegging, effectmeting, kennisuitwisseling en nalevingscontrole van de normen inzake EéS en aankoop van de EIB. Het uiteindelijke doel van de technische bijstand is ervoor te zorgen dat de AEGF capaciteit kan opstarten, exploiteren en uitrollen, en tegelijkertijd kan voldoen aan de door de EU verwachte normen. De technische bijstand zal gebruikmaken van externe adviesdiensten ter ondersteuning van SFRC bij communicatieactiviteiten, de ontwikkeling van webgebaseerde systemen, milieueffectbeoordelingen en andere AEGF-specifieke taken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
07/02/2019 00:00
19/03/2019 23:59
21/03/2019 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 027-059054
Aankondiging van een opdracht
07/02/2019 00:00