Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Europese dienst inzake grondbeweging van Copernicus – ondersteunende diensten
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
08/02/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/03/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/DIS/R0/19/004
Europese dienst inzake grondbeweging van Copernicus – ondersteunende diensten
De Europese dienst inzake grondbeweging (EGMS, European ground motion service) vormt een onderdeel van het productgamma van landmonitoringdiensten van Copernicus en de tenuitvoerlegging ervan werd toevertrouwd aan het EAA. De doelstelling van deze oproep tot inschrijvingen is het sluiten van een dienstenovereenkomst met een ondernemer die de volgende 2 taken omvat:— oprichting van de adviesraad voor grondbeweging van Copernicus;— terbeschikkingstelling van een ondersteunende deskundige die ter plaatse in de kantoren van het EEA werkt.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zoals aangegeven in 2.2.2.1) van de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
08/02/2019 00:00
22/03/2019 14:00
25/03/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 051-116421
Rectificatie
13/03/2019 00:00
2019/S 028-061255
Aankondiging van een opdracht
08/02/2019 00:00