Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Landelijke ondersteuning voor de uitroeiing van tuberculose in Europa.
Aanbestedende dienst:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publicatiedatum op TED:
19/02/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/05/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OJ/2018/OCS/9999
Landelijke ondersteuning voor de uitroeiing van tuberculose in Europa.
Het doel van de opdracht is het bieden van een kader voor een brede waaier van activiteiten inzake capaciteitsopbouw en technische uitwisseling (zowel qua methodologie als qua omvang) ter ondersteuning van alle EU/EER-lidstaten,de uitbreidingslanden, alsook de landen van het Europese nabuurschapsbeleid (in de rest van het document Europa genoemd) in overeenstemming met de nationale strategische prioriteiten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
19/02/2019 00:00
06/05/2019 23:59
Niet van toepassing
15/05/2019 16:00
17/05/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 035-077894 Aankondiging van een opdracht 19/02/2019 00:00