Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Software voor HLA-DQ-peptide modellering
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
27/02/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/04/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/GMO/2019/01
Software voor HLA-DQ-peptide modellering
De opdracht beoogt de ontwikkeling van een softwaretool voor peptidemodellering in het kader van in hoeverre een bepaald eiwit/peptide zich bindt aan moleculen van HLA-DQ2 of HLA-DQ8 en door T-cellen wordt herkend. Zoals vermeld in het begeleidende document van EFSA is er gedetailleerde kennis beschikbaar die aangeeft welke aminozuren in de gluten van peptiden verantwoordelijk zijn voor de hoge bindende affiniteit met HLA-DQ-moleculen en bemiddelen waarschijnlijk de specifieke interactie met de T-celreceptor.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
27/02/2019 00:00
08/04/2019 14:30
09/04/2019 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 041-092010
Aankondiging van een opdracht
27/02/2019 00:00