Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar „Herziening van de omvang van de universele dienstverlening” –– S...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
15/04/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/05/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
SMART 2014/0011.
Onderzoek naar „Herziening van de omvang van de universele dienstverlening” –– SMART 2014/0011.
De doelstelling van het onderzoek is het verstrekken van een feitelijke en solide sociaaleconomische beoordeling die het, samen met gegevens die moeten worden verzameld bij nationale regelgevende instanties, mogelijk moet maken te beslissen of de omvang van de universele dienstverlening op EU-niveau al dan niet moet worden veranderd en op welke wijze. Hiertoe moet het onderzoek onder andere het volgende beoordelen: i) de sociaaleconomische, directe en indirecte voordelen en kosten van het verstrekken van een breedbanddienst met (minimum)kwaliteit op EU-niveau; ii) de mate waarin markt- en beleidsinitiatieven (andere dan de universele dienstverlening) gebruikers zullen voorzien van breedbandverbindingen (bijv. betreffende LTE-inzet en nationale breedbandplannen; EU-structuurfondsen; overheidssteun); iii) de geschiktheid van de huidige vereisten en modaliteiten voor universele dienstverlening; iv) een mogelijke vermindering van de huidige verplichtingen inzake universele dienstverlening indien de markt deze diensten verleent (bijv. toegang tot openbaar beschikbare telefoondiensten, adressenbestanden en inlichtingendiensten, openbare telefooncellen). Daarenboven moet het onderzoek de betaalbaarheid van de tarieven beoordelen binnen het stelsel voor universele dienstverlening, alsmede de mogelijkheid van bijkomende verplichtingen inzake universele dienstverlening voor breedband, namelijk de haalbaarheid en kosten voor het aansluiten van openbare plaatsen met een specifiek belang, zoals scholen, bibliotheken en gezondheidscentra. Daarnaast moeten de positieve en negatieve aspecten van de verschillende financieringsmechanismen voor universele dienstverlening onder de loep worden genomen (bijv. door overheidsmiddelen, financiële bijdragen van de sector elektronische communicatie of andere begunstigden, en/of door klanten van vaste en draadloze diensten in de vorm van bijkomende toeslagen).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
15/04/2014 00:00
Niet van toepassing
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 074-127001
Aankondiging van een opdracht
15/04/2014 00:00