Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ontwikkeling, organisatie en tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten in het...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
01/03/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/04/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/ENCO/2019/01
Ontwikkeling, organisatie en tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten in het kader van het Europese fellowshipprogramma inzake risicobeoordeling van voeding van de EFSA
Het Europese fellowshipprogramma inzake risicobeoordeling van voeding is een initiatief van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, om de Europese capaciteit met betrekking tot de risicobeoordeling van voedselveiligheid te versterken, en de kennisgemeenschap inzake risicobeoordeling uit te bouwen. Het programma werd voornamelijk ontworpen om een plaats aan te bieden voor een fellowship van 1 jaar gebaseerd op praktijkleren, samen met een specifiek opleidingsprogramma inzake risicobeoordeling, om wetenschappers in de EU aan te trekken die aan het begin of in het midden van hun loopbaan staan, en die weinig ervaring hebben met risicobeoordeling van voedselveiligheid. De onderzoekers worden geplaatst in art. 36-organisaties met een sterke risicobeoordelingscapaciteit in andere lidstaten om de capaciteit op te bouwen in organisaties en lidstaten, en bij te dragen tot de harmonisatie van methodologieën en praktijken binnen de EU. Deze aanbestedingsprocedure beoogt de selectie van een contractant voor de actualisering van opleidingsmaterialen, en de organisatie en tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten in het kader van het Europese fellowshipprogramma inzake risicobeoordeling van voeding van de EFSA.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
01/03/2019 00:00
26/03/2019 14:30
28/03/2019 23:59
03/04/2019 14:30
04/04/2019 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 043-096770 Aankondiging van een opdracht 01/03/2019 00:00