Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning van het onderzoeks- en innovatiebeleid op het gebied van producten...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publicatiedatum op TED:
15/05/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/06/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
Ondersteuning van het onderzoeks- en innovatiebeleid op het gebied van producten en diensten op biologische basis
De algemene doelstelling van deze aanbesteding is het verstrekken van een waaier aan nieuwe informatie en analyses die bijdragen tot de identificatie van toekomstige beleidslijnen, opkomende technologieën, maatschappelijke behoeften, uitdagingen en kansen op het gebied van bio-economie die gewijd zijn aan biogebaseerde producten en de biogebaseerde innovatie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
73200000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
15/05/2019 00:00
19/06/2019 15:00
21/06/2019 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Koolstofeconomie
Het doel van de diensten is de aard en omvang van het probleem te verkennen om te zorgen voor de hulpbronnenefficiënte terbeschikkingstelling en benutting van koolstof, en mogelijke manieren identificeren om dit aan te pakken. Er wordt een bijzonder nadruk gelegd op de rol van onderzoek en innovatie in het aanpakken van dit probleem op mondiaal, Europees, nationaal, regionaal en stedelijk niveau.
Perceel 2
Bio- en biologische wetenschap en technologie als motor voor biogebaseerde innovatie.
Deze dienst legt de nadruk op de ontwikkelingen op het gebeid van bio) en biologische wetenschappen als belangrijke hefbomen voor biogebaseerde innovatie. De contractant moet informatie en gegevens verzamelen, systematiseren, analyseren en beoordelen. De dienst is erop gericht een strategische benadering van wetenschap, technologie en innovatie in de EU en lidstaten te helpen ontwikkelen, met inbegrip van de biogebaseerde innovatiescenario‘s van Europa voor 2030. Er wordt een verkennende studie uitgevoerd over de belangrijkste onderzoeks- en innovatiebehoeften en -kansen van de EU voor bio- en biologische wetenschappen en technologieën die geschikt zijn voor biogebaseerde innovatie, de technische haalbaarheid ervan, het innovatiepotentieel ervan, de economische relevantie voor Europa en de mogelijke bijdrage aan de SDG‘s.
Perceel 3
Bioraffinagetrajecten en vooruitzichten inzake uitrol
De doelstelling van de dienst is bewijzen te verzamelen en in contact te treden met belanghebbenden en deskundigen voor de ontwikkeling van een vooruitzicht voor de uitrol van geïntegreerde chemische/materiaalgerichte bioraffinaderijen in Europa voor 2030 op basis van een diepgaande beoordeling van onder meer bioraffinagetrajecten, opkomende conversieplatformen, drijfveren voor beleid, prognoses voor leidende markten en bioraffinage-opdrachten.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 093-223799
Aankondiging van een opdracht
15/05/2019 00:00