Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
De stand van zaken met betrekking tot kwetsbaarheden in cyberveiligheid in het v...
Aanbestedende dienst:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publicatiedatum op TED:
12/03/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/04/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
ENISA D-COD-19-T15
De stand van zaken met betrekking tot kwetsbaarheden in cyberveiligheid in het verslag van 2018
In 2019 richt ENISA zich op het verbeteren van de processen voor risicobeoordeling en kwetsbaarheidsbeheer door een uitgebreide analyse van de kwetsbaarheidsadviezen van het afgelopen jaar (2018). De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) introduceert het begrip aansprakelijkheid voor bedrijven die te maken hebben met inbreuken op de gegevens, vandaar de noodzaak van een proactieve aanpak bij de aanpak van kwetsbaarheden. De omvang van dit onderzoek beperkt zich tot het analyseren van alleen de kwetsbaarheidsadviezen van 2018. Alle geconstateerde waarnemingen en mogelijke lacunes zullen worden gedaan in het kader van de adviezen van het afgelopen jaar. ENISA verwacht van de geselecteerde contractant dat hij informatie over kwetsbaarheidsadviezen uit open informatiebronnen (bijv. nationale kwetsbaarheidsdatabanken) verzamelt, de gegevens analyseert en interpreteert en de bevindingen met behulp van intuïtieve visualisaties presenteert.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
12/03/2019 00:00
11/04/2019 18:00
12/04/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 050-113777 Aankondiging van een opdracht 12/03/2019 00:00