Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Het sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanu...
Aanbestedende dienst:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Publicatiedatum op TED:
22/03/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
Niet van toepassing
Status:
Openbaar
Informatie
COJ-PROC-19/006
Het sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Pools naar het Maltees
De opdracht is permanent, zodat tijdens de gehele looptijd van de opdracht nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De looptijd van de raamovereenkomsten bedraagt 1 jaar en wordt automatisch driemaal met telkens 1 jaar verlengd. Het maximumaantal te sluiten raamovereenkomsten staat beschreven. Er zal een lijst met een klassement worden opgesteld op basis van de gunningscriteria voor de opdracht. Deze lijst bepaalt de oorspronkelijke volgorde waarin de contractanten, gelet op hun productiecapaciteit en hun specialisatiegebied, zullen worden gecontacteerd voor concrete werkzaamheden. Het klassement wordt periodiek herzien om het in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke kwaliteit van de geleverde prestaties. Tijdens de looptijd van de opdracht kan het klassement tevens worden gewijzigd na de sluiting van nieuwe overeenkomsten of de beëindiging van bestaande overeenkomsten.
Diensten
Niet openbaar
Openbaar
Aangevinkt
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79530000
LU000
Hoofdacties
22/03/2019 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
29/04/2019 23:59
Niet van toepassing
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 058-132851 Aankondiging van een opdracht 22/03/2019 00:00