Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ontwikkeling en onderhoud van het informatiesysteem van het emissiehandelssystee...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
06/04/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/05/2012
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.B.1/FRA/2012/0007
Ontwikkeling en onderhoud van het informatiesysteem van het emissiehandelssysteem van de EU.
De huidige raamovereenkomst behelst de verzekering van de normale prestaties van de informatiesystemen van de Commissie die het emissiehandelssysteem van de Europese Unie ondersteunen, d.w.z. het register van de unie en het EUTL.Krachtens deze raamovereenkomst moet de contractant diensten verlenen aan de Commissie voor de ontwikkeling en het onderhoud van het informatiesysteem van het emissiehandelssysteem van de EU dat door de Commissie wordt beheerd.De contractant moet aan de Commissie een pool van deskundigen ter beschikking stellen die voldoende groot is in aantal en die voldoende vaardigheden en ervaring bevat om aan alle specifieke taken te kunnen voldoen, waarom de Commissie kan verzoeken binnen de algemene inhoud van de huidige raamovereenkomst, zoals vermeld in deel 1, onder punt 3 van de aanbestedingsstukken. De contractant moet er ook voor zorgen dat op elk moment gedurende deze opdracht gekwalificeerd en geïnformeerd personeel beschikbaar is om te reageren op enig incident dat zich heeft voorgedaan. Deze raamovereenkomst wordt ten uitvoer gelegd middels specifieke contracten die worden overeengekomen en ondertekend door de Commissie en de contractant. Wanneer de Commissie specifieke diensten wenst in te kopen onder deze raamovereenkomst, plaatst zij een bestelling bij de contractant. De contractant moet over de capaciteit beschikken om tegelijkertijd meerdere afzonderlijke specifieke opdrachten uit te voeren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
06/04/2012 00:00
Niet van toepassing
21/05/2012 23:59
30/05/2012 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2012/S 68-110606
Aankondiging van een opdracht
06/04/2012 00:00