Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit h...
Aanbestedende dienst:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Publicatiedatum op TED:
22/03/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
Niet van toepassing
Status:
Openbaar
Informatie
COJ-PROC-19/006
Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Pools naar het Slowaaks.
De openbare aanbesteding is permanent, zodat tijdens de tenuitvoerlegging van de opdracht nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De looptijd van de raamovereenkomst is 1 jaar en kan maximaal driemaal worden verlengd na uitdrukkelijke toestemming, telkens voor een periode van 1 jaar. Het maximumaantal te sluiten raamovereenkomsten staat beschreven. Op basis van de gunningscriteria zal een lijst met een klassement van de contractanten worden opgesteld. Deze lijst bepaalt de oorspronkelijke volgorde waarin de contractanten, gelet op hun productiecapaciteit en hun eventuele specialisatiegebied, zullen worden gecontacteerd voor concrete vertalingen. Het klassement zal periodiek worden herzien om het in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke kwaliteit van de geleverde prestaties. Het klassement kan tevens worden gewijzigd na de sluiting van nieuwe raamovereenkomsten of na de beëindiging van bestaande raamovereenkomsten.
Diensten
Niet openbaar
Openbaar
Aangevinkt
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79530000
LU000
Hoofdacties
22/03/2019 00:00
Niet van toepassing
29/04/2019 23:59
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 058-132850
Aankondiging van een opdracht
22/03/2019 00:00