Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ontwerp en tenuitvoerlegging van een kader voor de ontwikkeling van de blauwe ec...
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
19/03/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/04/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/2019/OP/0008
Ontwerp en tenuitvoerlegging van een kader voor de ontwikkeling van de blauwe economie.
Het Easme schrijft onderhavige oproep tot inschrijving in 2 percelen uit voor onderzoeken inzake:1) niet-duurzame financiering in de blauwe economie: waar komt het geld vandaan? – waarde 275 000 EUR;2) duurzaamheidscriteria voor de blauwe economie: waarde 275 000 EUR.De 2 onderzoeken passen in het kader van de internationale overeenkomsten van 2015: de klimaatovereenkomst van Parijs en de agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties voor 2030. In overeenstemming met de verbintenissen die in het kader van deze overeenkomsten zijn aangegaan, spant de Europese Unie zich in om een verschuiving in kapitaal te ondersteunen ter financiering van de overgang naar een koolstofarme, hulpbronnenefficiëntere en duurzame economie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
Voorwaarden voor deelname
De selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
De selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
Hoofdacties
19/03/2019 00:00
17/04/2019 12:00
Niet van toepassing
26/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Niet-duurzame financiering in de blauwe economie Perceel 1: „Niet-duurzame financiering in de blauwe economie: Waar komt het geld vandaan?”
Perceel 2 Duurzaamheidscriteria voor de blauwe economie Perceel 2: „Duurzaamheidscriteria voor de blauwe economie”
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 055-125844 Aankondiging van een opdracht 19/03/2019 00:00