Gegevens van de oproep tot inschrijving

Il problema tecnico con il caricamento delle offerte su Esubmission è stato risolto; è ora possibile effettuare il caricamento delle offerte.
Titel:
aSelectie van een bevoegd arts voor de Europese Autoriteit voor voedselveilighei...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
01/04/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/05/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/HUCAP/2019/01
aSelectie van een bevoegd arts voor de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
De EFSA voorziet, via interne medische diensten, gezondheidsdiensten voor haar personeelsleden. De EFSA moet voldoen aan de vereisten van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de arbeidsvoorwaarden, inzake de gezondheid van het personeel, die van toepassing zijn op de andere personeelsleden van de Europese Unie: Artikel 13 van de arbeidsvoorwaarden van andere personeelsleden van de Europese Unie bepaalt dat, alvorens te zijn verworven, het tijdelijke personeelslid een medisch onderzoek moet ondergaan dat door een arts van de instelling wordt uitgevoerd, om na te gaan of hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 12, lid 2, onder d). Hetzelfde geldt voor contractuele personeelsleden met betrekking tot artikel 83 van de arbeidsvoorwaarden voor andere personeelsleden van de Europese Unie. De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is een raamovereenkomst met een contractant te sluiten voor de verlening van diensten voor een maximale looptijd van 4 jaar. De diensten worden geleverd door een bevoegd arts en een verpleegkundige.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Beste prijs-kwaliteitverhouding
85141000
ITH52
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
01/04/2019 00:00
06/05/2019 14:30
07/05/2019 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 064-148181 Aankondiging van een opdracht 01/04/2019 00:00