Gegevens van de oproep tot inschrijving

NEW: Rectificatif Annexe III.2 Lot 1 - Rectificatie Bijlage III.2 Perceel 1 - Rectificatif Annexe III.3 Lot 2 - Rectificatie Bijlage III.3 Perceel 2
Titel:
Verhuur en onderhoud van waterkoelers
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
05/04/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/06/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB/2019/OP/0018
Verhuur en onderhoud van waterkoelers
— Perceel 1: verhuur en onderhoud van autonome waterkoelers met flessen voor koud water en water op kamertemperatuur;— perceel 2: verhuur en onderhoud van beveiligde waterkoelers die zijn aangesloten op het waternet en permanent kwaliteitswater verzekeren.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
42968000
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in punt III.1) „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en zijn opgesomd in bijlage I bij de aanbesteding „Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten”.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/04/2019 00:00
03/06/2019 15:00
04/06/2019 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Verhuur en onderhoud van autonome waterkoelers met flessen voor koud water en water op kamertemperatuur
Geraamde omvang: 450 waterkoelers.
Perceel 2
Verhuur en onderhoud van beveiligde waterkoelers die zijn aangesloten op het waternet en permanent kwaliteitswater verzekeren
Geraamde omvang: 250 waterkoelers.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 078-184652
Rectificatie
19/04/2019 00:00
2019/S 068-158412
Aankondiging van een opdracht
05/04/2019 00:00