Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publicatiedatum op TED:
07/05/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/06/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme
De belangrijkste doelstelling van deze opdracht is de oprichting van een EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme (hierna „het EU-centrum” genoemd). Het EU-centrum is gericht op het verlenen van bijstand aan EU-lidstaten om de doeltreffende omzetting en praktische toepassing te verzekeren van de EU-regels inzake slachtoffers van terrorisme door de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke bijstandsmechanismen en middelen op het niveau van de Unie. Het EU-centrum moet concrete en praktische acties aanreiken die een positief effect zullen hebben op slachtoffers van terrorisme. Het EU-centrum moet, in het bijzonder, richtsnoeren en opleidingen verstrekken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de EU-regels en zal lijsten opstellen van de relevante deskundigen die op nationaal niveau beschikbaar zijn. Op het einde van het project zullen alle acties van het EU-centrum geëvalueerd worden met het oog op de analyse van de noodzaak en haalbaarheid van de toekomstige oprichting van een EU-coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme. De contractant moet hiertoe een verslag afleveren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79000000
BE
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/05/2019 00:00
25/06/2019 12:00
27/06/2019 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 088-209929
Aankondiging van een opdracht
07/05/2019 00:00