Gegevens van de oproep tot inschrijving

Please note that the deadline to submit your tender has been extended.
Titel:
Economische en financiële databases
Aanbestedende dienst:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Publicatiedatum op TED:
05/04/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/05/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
PROC/2019/05
Economische en financiële databases
Het doel van de beoogde raamovereenkomsten is de EAEM te voorzien van een brede reeks kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de financiële markten om de doelstellingen van de Autoriteit te verwezenlijken: beleggersbescherming, ordelijke markten en financiële stabiliteit.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
72320000
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/04/2019 00:00
26/04/2019 23:59
01/05/2019 23:59
07/05/2019 23:59
08/05/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Wereldwijde financiële en macro-economische gegevens zie het internetadres vermeld in I.3).
Perceel 2 Fondsgegevens Zie het internetadres vermeld in I.3).
Perceel 3 Gegevens inzake effectenuitleen Zie het internetadres vermeld in I.3).
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 084-198230 Rectificatie 30/04/2019 00:00
2019/S 068-158396 Aankondiging van een opdracht 05/04/2019 00:00