Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstand inzake verkeersveiligheid voor probleemgebieden die als eers...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
01/10/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/02/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
AA-000906-001
Technische bijstand inzake verkeersveiligheid voor probleemgebieden die als eerste moeten worden aangepakt
De doelstelling van deze technische bijstandsactiviteiten is een bijdrage leveren tot een aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen, verwondingen en overlijden die verband houden met het wegvervoer in Georgië, door de probleemgebieden als eerste aan te pakken en te verbeteren in het internationale en secundaire wegennet. De technische bijstand biedt capaciteitsopbouwactiviteiten met betrekking tot de verkeersveiligheid en het aanpakken van probleemgebieden; ondersteunt de tenuitvoerlegging van beste praktijken op internationaal en EU-niveau in het kader van de verkeersveiligheidsbeoordeling en verkeersveiligheidsnormen; identificeert en prioriteert wegsecties met hoge ongevallenpercentages op internationale en secundaire wegen die door de RDG worden beheerd; voert verkeersveiligheidsinspecties en -audits uit op prioritaire wegsecties en stelt gedetailleerde ontwerpen en aanbestedingsstukken op voor de verbetering van de probleemgebieden die als eerste moeten worden aangepakt.
Diensten
Niet openbaar
Afgesloten
Aangevinkt
Beste prijs-kwaliteitverhouding
63712000
00
Hoofdacties
01/10/2019 00:00
28/02/2020 17:00
08/11/2019 17:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 189-458561
Aankondiging van een opdracht
01/10/2019 00:00