Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlenen van schoonmaakdiensten voor de EIB – kantoor in Rome
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
18/04/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/06/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1533
Verlenen van schoonmaakdiensten voor de EIB – kantoor in Rome
Het kantoor van de EIB in Rome is op zoek naar schoonmaakdiensten voor haar kantoren, gelegen op de vierde en vijfde verdieping van de Via Sardegna 40, 00187 Rome, ITALIË, die via een interne trap met elkaar verbonden zijn, voor een totale oppervlakte van ongeveer 1 180 m2.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Beste prijs-kwaliteitverhouding
90919200
ITI43
Voorwaarden voor deelname
Vereiste: de inschrijver moet bewijzen dat hij geregistreerd is om de beroepsactiviteit naar nationaal recht uit te oefenen.Het bewijs van het bovenstaande moet worden geleverd door middel van een bewijs van inschrijving in de desbetreffende handels- of beroepsregisters in het land van vestiging of oprichting. Indien de inschrijver niet verplicht is of het hem niet toegelaten is in een dergelijk register ingeschreven te zijn om redenen die verband houden met zijn statuut of rechtsvorm, aanvaardt de EIB als afdoend bewijs een verklaring of een getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, de uitdrukkelijke autorisatie of inschrijving in het btw-register.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
18/04/2019 00:00
23/05/2019 23:59
Niet van toepassing
14/06/2019 15:00
17/06/2019 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 077-182298 Aankondiging van een opdracht 18/04/2019 00:00