Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Algemene aannemer voor het onderhoud en de voltooiing van de gebouwen van de Com...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
19/04/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/06/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB/2019/OP/0007
Algemene aannemer voor het onderhoud en de voltooiing van de gebouwen van de Commissie in Brussel-Hoofdstad en omgeving
Algemene aannemingswerken voor het onderhoud en de voltooiing, inclusief curatief werk, onderhoud, installaties, wijzigingen, opdrachten van interne en externe afwerking, van metaalschrijnwerk, slotenmakerij, beglazing en zonwering in gebouwen van de Commissie. Voor dit contract wil de aanbestedende dienst ook de sociale cohesie versterken door het organiseren van opleidingen en sociaal-professionele integratie.
Werken
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Laagste prijs
45400000
BE100
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1) „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en die zijn opgesomd in bijlage 1 bij het bestek (checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
19/04/2019 00:00
11/06/2019 15:00
13/06/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 078-184650 Aankondiging van een opdracht 19/04/2019 00:00