Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verbetering van het verzamelen van administratieve gegevens over huiselijk gewel...
Aanbestedende dienst:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Publicatiedatum op TED:
24/04/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/06/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EIGE/2019/OPER/01
Verbetering van het verzamelen van administratieve gegevens over huiselijk geweld
Algemene doelstelling:De algemene doelstelling van dit onderzoek is het verlenen van verdere bijstand aan de EU-lidstaten bij de tenuitvoerlegging van EU-brede indicatoren teneinde het verzamelen van administratieve gegevens over huiselijk geweld, verkrachting en vrouwenmoord, ontwikkeld door EIGE, en voor het ontwikkelen van een classificatiesysteem inzake vrouwenmoord.Specifieke doelstellingen:De specifieke doelstellingen zullen bijdragen tot een verbeterde vergelijkbaarheid en eenheid van administratieve gegevens inzake gendergerelateerd geweld.De specifieke doelstellingen zijn:1) Het beoordelen van de vooruitgang op nationaal niveau met betrekking tot een betere beschikbaarheid van gegevens om uniforme gegevens te kunnen verstrekken over huiselijk geweld en ter bevordering van de vergelijkbaarheid van EU-gegevens;2) Het verbeteren van de gegevensverzameling met betrekking tot gendergerelateerde moorden op vrouwen en meisjes door de ontwikkeling van een classificatiesysteem.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
73210000
LT011
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
24/04/2019 00:00
06/06/2019 11:00
06/06/2019 13:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 080-191128
Aankondiging van een opdracht
24/04/2019 00:00