Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische ondersteuning voor de preventie en bestrijding van radicalisering
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publicatiedatum op TED:
22/05/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/07/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Technische ondersteuning voor de preventie en bestrijding van radicalisering
DG HOME wil de door de Europese Commissie (hierna „de Commissie”) en voornamelijk door directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (hierna „DG HOME”) vereiste externe professionele diensten en technische ondersteuning vastleggen om zijn activiteiten op het gebied van preventiewerk te ondersteunen en kennis en deskundigheid op het gebied van radicalisering te consolideren en te verbeteren met het oog op de verdere ontwikkeling en vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van preventiemaatregelen op nationaal, Europees en internationaal niveau.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
79000000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Praktijkmensen: ondersteuning en uitwisselingen met betrekking tot radicalisering (netwerk voor voorlichting over radicalisering — RAN).
De versterking van vaardigheden van praktijkmensen, in het bijzonder door netwerkmogelijkheden te bieden en door de ontwikkeling van goede praktijken en richtsnoeren (perceel 1).
Perceel 2
Beleidsmakers en onderzoekers: ondersteuning en uitwisselingen met betrekking tot radicalisering.
De verbetering van de capaciteiten van lidstaten, nationale, regionale en lokale autoriteiten en prioritaire derde landen voor de doeltreffende aanpak van radicalisering, in het bijzonder door netwerkmogelijkheden te bieden en door gerichte en door behoeften gestuurde diensten en onderzoek en analyse.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 098-236407
Aankondiging van een opdracht
22/05/2019 00:00