Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomsten volgens een cascadesysteem voor opleidingsdienste...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publicatiedatum op TED:
31/05/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/07/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Meervoudige raamovereenkomsten volgens een cascadesysteem voor opleidingsdiensten voor het personeel van de Europese instellingen, alsook van de bureaus en andere organen en agentschappen van de Europese Unie, dat werkzaam is of kan...
Meervoudige raamovereenkomsten volgens een cascadesysteem voor opleidings- en coachingdiensten voor het personeel van de Europese instellingen, alsook van de bureaus en andere organen en agentschappen van de Europese Unie, dat werkzaam is of kan worden aangesteld in managementfuncties.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
31/05/2019 00:00
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel 1: opleiding over leidinggevende vaardigheden.
De belangrijkste taken van de contractant in het kader van perceel 1 zijn:i) het geven van de cursussen die zijn opgenomen in het huidige plan van de school, bijgevoegd als bijlage 1, zolang deze worden voortgezet, alsmede het ontwikkelen van nieuwe programma‘s voor de school. Dit omvat in het bijzonder gemengd leren en methoden voor professionele ontwikkeling op basis van groepsondersteuning;ii) het ontwikkelen en geven van cursussen op maat als reactie op de specifieke behoeften van een instelling of een groep van instellingen. Dit omvat in het bijzonder gemengd leren en afstandsonderwijs/virtueel leren;iii) het ter beschikking stellen van een team van kwalitatieve opleiders voor het geven van deze opleidingsprogramma‘s;iv) het proactief toezicht houden op de beoordeling van de voorgestelde opleidingsactiviteiten en, in overleg met de betrokken aanbestedende diensten, het treffen van de nodige correctieve maatregelen.
Perceel 2
Coaching van kaderleden en teams
De belangrijkste taken van de contractant in het kader van perceel 2 zijn:i) het ter beschikking stellen van een team van coaches, met inbegrip van hoogopgeleide coaches (waarvan er enkele in staat moeten zijn om op te treden als opleiders en controleurs van coaches), die zelf significante ervaring hebben op het gebied van beheer, voor de verlening van coachingdiensten (met inbegrip van opleiding en controle inzake coaching voor (sommige) interne coaches) ten behoeve van de school en de andere aanbestedende diensten;ii) het proactief toezicht houden op de beoordeling van de voorgestelde coachingsactiviteiten en, in overleg met de betrokken aanbestedende diensten, het treffen van de nodige correctieve maatregelen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 104-250682
Aankondiging van een opdracht
31/05/2019 00:00