Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Statistische diensten op het gebied van uitbreiding, nabuurschap en ontwikkeling...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
10/06/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/07/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
ESTAT/B/2019/004
Statistische diensten op het gebied van uitbreiding, nabuurschap en ontwikkelingssamenwerking
Statistische diensten op het gebied van uitbreiding, nabuurschap en ontwikkelingssamenwerking.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
79330000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3)
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
10/06/2019 00:00
15/07/2019 16:00
17/07/2019 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Seminaries, workshops en werkgroepen voor de zuidelijke ENB-landen
Het doel van dit perceel is de organisatie van 9 evenementen met betrekking tot werkgroepvergaderingen en workshops voor zuidelijke ENB-landen tussen 2020 en 2021.
Perceel 2
Verzameling, validering en verspreiding van statistische gegevens voor de uitbreidings- en de ENB-landen
De doelstelling van deze aanbesteding is:— het testen van de herziene structuren van de openbare Eurostat-gegevensbank (Eurobase) voor de niet-EU-landen en aanpassing van de vragenlijsten aan de herziene structuren,— het verzamelen van gegevens en er de Eurobase-domeinen voor niet-EU-landen ermee voorzien,— de inhoud van de bestaande Statistics Explained (SE) -artikelen beoordelen om ze voor te stellen ofwel te verwijderen, 2 of meer SE-artikelen samen te voegen of ze met nieuwe gegevens bij te werken,— het toevoegen van nieuwe SE-artikelen,— het aanmaken van informatiebulletins.
Perceel 3
Trainingsprogramma in zuidelijke ENB-landen
Het hoofddoel van dit contract is de ondersteuning tijdens de voorbereiding en organisatie (inclusief alle logistieke aspecten) van opleidingscursussen voor de zuidelijke ENB-landen en derde landen.
Perceel 4
Seminaries op hoog niveau voor senior management van de EECCA-landen
Het belangrijkste doel van deze opdracht is ondersteuning bij het tot stand brengen van zowel de intellectuele inhoud als de logistieke aspecten van de seminaries op hoog niveau voor het senior management van EECCA-landen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 110-267172
Aankondiging van een opdracht
10/06/2019 00:00