Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Actie inzake SAP-analyse, bewustzijn en betrokkenheid
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Publicatiedatum op TED:
26/06/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
TRADE2019/D1/D05
Actie inzake SAP-analyse, bewustzijn en betrokkenheid
De algemene doelstelling van deze actie is de doeltreffendheid, inclusiviteit en transparantie van het SAP-stelsel (stelsel van algemene preferenties) te verhogen, met inbegrip van SAP+-toezicht in landen waar de EU de betrokkenheid heeft vergroot na specifieke bekommernissen inzake mensenrechten en arbeidsrechten (grotere betrokkenheid). Deze omvatten 3 specifieke gebieden:1) De transparantie bevorderen van de bijdrage die het SAP levert aan de agenda inzake handel en waarden en duurzame ontwikkeling, door concrete informatie over de resultaten van onze acties te verspreiden;2) De benutting van het stelsel verhogen door het bewustzijn over en de betrokkenheid bij de voordelen en verplichtingen die verband houden met het SAP in begunstigde landen en in het bijzonder de mogelijke voordelen binnen de EU te vergroten;3) Het toezicht op de tenuitvoerlegging van de 27 respectievelijk de 15 internationale verdragen die onder het SAP vallen (bijlage VIII van Verordening nr. 978/2012 hierboven) ondersteunen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Beste prijs-kwaliteitverhouding
73000000
BE100
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
26/06/2019 00:00
06/09/2019 15:00
10/09/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 121-295626
Aankondiging van een opdracht
26/06/2019 00:00