Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Juridische ondersteuning en vertegenwoordiging bij geschillen voor uniale en nat...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
20/05/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/06/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/LA/2019/02
Juridische ondersteuning en vertegenwoordiging bij geschillen voor uniale en nationale rechtbanken
De EFSA lanceert een openbare oproep tot inschrijving voor het verlenen van diensten met betrekking tot ondersteuning in de precontentieuze en gerechtelijke fase, vertegenwoordiging voor de bevoegde rechtbank of het bevoegde gerecht en eventuele aanvullende juridische ondersteuning op dit gebied.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
79110000
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
20/05/2019 00:00
11/06/2019 23:59
13/06/2019 23:59
19/06/2019 14:30
20/06/2019 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Italiaans recht Juridische ondersteuning en vertegenwoordiging voor alle Italiaanse jurisdicties met betrekking tot zaken die in het kader van de activiteiten van de EFSA aanhangig zijn gemaakt. Dit kan onder meer plaatselijk arbeidsrecht, verbintenissenrecht, onroerend goed, administratief en fiscaal recht omvatten.
Perceel 2 EU-levensmiddelenwetgeving Juridische ondersteuning en vertegenwoordiging voor de bevoegde rechtsgebieden in verband met zaken die in het kader van de activiteiten van de EFSA in verband met haar kernactiviteiten, zoals gedefinieerd in artikel 22 van Verordening (EG) nr. 178/2002 en de relevante EU-rechtshandelingen, aanhangig zijn gemaakt.
Perceel 3 Statuut van de ambtenaren van de EU Juridische ondersteuning en vertegenwoordiging voor de bevoegde rechtsgebieden in verband met zaken die in het kader van de tenuitvoerlegging van het statuut van de ambtenaren van de EU aanhangig zijn gemaakt.
Perceel 4 Institutioneel recht van de EU Juridische ondersteuning en vertegenwoordiging voor de bevoegde rechtsgebieden in verband met zaken die in het kader van de tenuitvoerlegging van het institutioneel recht van de EU, met inbegrip van de verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten, het Financieel Reglement van de EU, de interne regels van de EFSA of andere toepasselijke bepalingen of rechtsinstrumenten, aanhangig worden gemaakt.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 096-231066 Aankondiging van een opdracht 20/05/2019 00:00