Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Genderbewuste taalkundige revisie in het Engels en elke andere EU-taal
Aanbestedende dienst:
European Institute for Gender Equality
Publicatiedatum op TED:
23/05/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/07/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
Genderbewuste taalkundige revisie in het Engels en elke andere EU-taal
De algemene doelstelling is verzekeren dat de publicaties en/of teksten op de website van het EIGE genderbewust, duidelijk, makkelijk leesbaar en aantrekkelijk zijn voor beleidsmakers en een niet-deskundig publiek, zowel in het Engels als in andere talen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
73210000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
23/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
01/07/2019 23:59
02/07/2019 11:00
03/07/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Genderbewuste taalkundige revisie in het Engels Duidelijke, beknopte en aantrekkelijke inhoud is cruciaal voor de ondersteuning van beter voorgelichte en empirisch ondersteunde beleidsvorming door beleidsmakers en andere belangrijke belanghebbenden die actief zijn om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bereiken. Het doel van perceel 1 is de ondersteuning van het EIGE bij de ontwikkeling van publicaties die aan deze beschrijving voldoen.
Perceel 2 Genderbewuste taalkundige revisie in andere EU-talen dan het Engels Het doel is de ondersteuning van het EIGE met taalkundige kwaliteitsborging voor publicaties of teksten op de website in andere talen dan het Engels en verzekeren dat genderbewust taalgebruik in de doeltaal overeenstemt met de oorspronkelijke Engelse tekst.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 114-278777 Rectificatie 17/06/2019 00:00
2019/S 099-238493 Aankondiging van een opdracht 23/05/2019 00:00