Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische beoordeling van kwaliteitsparameters voor transportbrandstof
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publicatiedatum op TED:
13/06/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/08/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.C.4/ETU/2019/0007
Technische beoordeling van kwaliteitsparameters voor transportbrandstof
De richtlijn inzake brandstofkwaliteit (FQD, fuel quality directive), Richtlijn 98/70/EG, beoogt een hoog niveau van milieu- en gezondheidsbescherming te bieden met betrekking tot brandstof die wordt gebruikt voor wegvervoer, evenals mobiele machinerie die niet op de weg wordt gebruikt, door de vervuiling van de vervoerssector te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het richt zich ook de verbetering van de werking van de eengemaakte markt voor transportbrandstoffen en voertuigen door minimumnormen vast te stellen voor de kwaliteit van transportbrandstoffen en de technische verenigbaarheid van dergelijke brandstoffen met interne verbrandingsmotoren en de nabehandeling ervan te waarborgen. Het onderzoek moet opties identificeren om relevante bepalingen in de richtlijn inzake brandstofkwaliteit te verbeteren, met name met het oog op de koppeling met de richtlijn hernieuwbare energie II (RED, renewable energy directive).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
90700000
00
Voorwaarden voor deelname
zie de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/06/2019 00:00
16/08/2019 16:00
19/08/2019 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 112-274089
Aankondiging van een opdracht
13/06/2019 00:00