Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstand bij de verwezenlijking van het 5de voortgangsverslag van de ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
02/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/08/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C1/2019-478
Technische bijstand bij de verwezenlijking van het 5de voortgangsverslag van de Europese Commissie over hernieuwbare energie
Het onderwerp van deze opdracht is het verstrekken van technische bijstand bij de uitwerking van een EC-verslag over de vooruitgang die is geboekt door de 28 EU-lidstaten inzake het inzetten en ondersteunen van hernieuwbare energiebronnen, in overeenstemming met de vereisten vermeld in artikel 23 van Richtlijn 2009/28/EG. Het rapport zal ook de monitoring van de duurzaamheid van biobrandstoffen en de indirecte verandering van landgebruik omvatten zoals vastgelegd in art. 17 en 23 zoals gewijzigd door Richtlijn 2015/1513.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
73210000
BE10
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
02/07/2019 00:00
09/08/2019 16:00
12/08/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 125-304378
Aankondiging van een opdracht
02/07/2019 00:00