Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Opdracht voor een T-AIS datadienstverlening in specifieke regio's
Aanbestedende dienst:
European Maritime Safety Agency
Publicatiedatum op TED:
02/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
29/07/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EMSA/OP/12/2019
Opdracht voor een T-AIS datadienstverlening in specifieke regio's
De doelstelling is het gunnen van een raamovereenkomst voor perceel 1 en een andere voor perceel 2. Het belangrijkste verschil is het geografische gebied van belang: Perceel 1 heeft betrekking op de terrestrische AIS-dekking in de Zwarte Zee, terwijl perceel 2 betrekking heeft op dekking in de Middellandse Zee.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
72319000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
02/07/2019 00:00
29/07/2019 16:00
31/07/2019 12:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Zwarte Zee - een invoer van terrestrische automatische identificatiesysteemgegevens voor specifieke gebieden,- een vergunning om deze gegevens te integreren met andere bronnen in de systemen van het EMSA en om deze gegevens te verspreiden onder EMSA-lidstaten en institutionele gebruikers,- service-opzet, testen en validatie, onderhoud van de service en rapportage over de dataservice.
Perceel 2 Mediterranean Zoals verder hierboven vermeld voor perceel 1.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 125-304350 Aankondiging van een opdracht 02/07/2019 00:00