Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstand voor de voorbereiding en tenuitvoerlegging van het programma...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
20/06/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
TA2019048 UA EST / AA-001244-001-D
Technische bijstand voor de voorbereiding en tenuitvoerlegging van het programma voor gemeentelijke infrastructuur in Oekraïne, gefinancierd door het trustfonds voor technische bijstand voor het Oostelijk Partnerschap (Eastern...
Het programma voor gemeentelijke infrastructuur in Oekraïne is een multisectoraal investeringsprogramma ontwikkeld door de Europese Investeringsbank in samenwerking met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Financiën in Oekraïne.De doelstelling van deze actie is het verlenen van technische bijstand aan de eindbegunstigden teneinde de voorbereiding, aankoop, uitvoering en het beheer van de projecten in het kader van het programma uit te voeren in overeenkomst met de eisen en normen van de EIB.De technischebijstandsdiensten bestrijken de projectcyclus, met inbegrip van haalbaarheidsstudies, prioritaire investeringsplannen, technische specificaties en aanbestedingsstukken, ondersteuning bij aankoop en projectbeheer tijdens de tenuitvoerlegging, met name in het kader van energie-efficiëntie in gebouwen en openbare verlichtingsprojecten.
Diensten
Niet openbaar
Afgesloten
Aangevinkt
Beste prijs-kwaliteitverhouding
71314300
00
Hoofdacties
20/06/2019 00:00
27/09/2019 23:59
29/07/2019 17:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 117-285775
Aankondiging van een opdracht
20/06/2019 00:00