Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beheeradviesdiensten
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
05/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/FIN/2019/01
Beheeradviesdiensten
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is het belangrijkste EU-orgaan van deze aanbesteding. De volgende EU-organen sluiten zich aan bij deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen: Berec-bureau, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, ECHA, EDA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, EAEM, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, FRONTEX, GNSS, OSHA, SESAR, SHIFT2RAIL, GAR. De aanbesteding beoogt de deelnemende EU-organen een meerjarig pakket van diensten voor managementadvies te verstrekken met betrekking tot bedrijfsomschakeling en operationele ontwikkeling die nodig zijn om de waarde, doeltreffendheid en efficiëntie van de EU-organen te verbeteren.De capaciteit van de inschrijver bestrijkt een volledige levenscyclus van managementadviesdiensten, vanaf de strategische analyse, via strategische planning, tot en met de tenuitvoerlegging en invoering van diensten inzake het managementbeleid, -processen en -instrumenten, d.w.z. zowel de ontwikkeling als de invoering van methoden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79410000
ITH52
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/07/2019 00:00
20/09/2019 14:30
23/09/2019 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 165-403966
Rectificatie
28/08/2019 00:00
2019/S 153-375802
Rectificatie
09/08/2019 00:00
2019/S 128-311695
Aankondiging van een opdracht
05/07/2019 00:00