Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor het verlenen van tolkdiensten
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
25/06/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/07/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
Frontex/OP/76/2019/MS
Raamovereenkomst voor het verlenen van tolkdiensten
De opdracht omvat de verlening van simultane en consecutieve tolkdiensten, alsook de huur van de benodigde uitrusting met betrekking tot de tolkdiensten zoals beschreven in het bestek (bijlage II).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Laagste prijs
79540000
PL911
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
25/06/2019 00:00
26/07/2019 11:00
31/07/2019 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 120-292810
Aankondiging van een opdracht
25/06/2019 00:00