Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan Frontex
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
25/06/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/07/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
Frontex/OP/447/2019/KM
Diensten voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan Frontex
De algemene doelstelling van de opdracht is de terbeschikkingstelling, binnen de gestelde termijn, van de benodigde uitzendkrachten ten behoeve van Frontex in overeenstemming met de vereiste functieprofielen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Laagste prijs
79620000
PL91
Voorwaarden voor deelname
de inschrijver moet aantonen dat hij bevoegd is om de opdracht overeenkomstig de nationale wetgeving uit te voeren door het bewijs te leveren dat de inschrijver reeds is gevestigd als een erkende rechtspersoon en is geregistreerd in een relevant beroeps- of handelsregister.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
25/06/2019 00:00
22/07/2019 12:00
24/07/2019 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 120-292811
Aankondiging van een opdracht
25/06/2019 00:00