Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bijstand voor de activiteiten van het Europees Netwerk van infrastructuurbeheerd...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publicatiedatum op TED:
25/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
MOVE/C3/2019-515
Bijstand voor de activiteiten van het Europees Netwerk van infrastructuurbeheerders (PRIME)
De doelstelling van de oproep is op korte termijn hooggekwalificeerde externe deskundigheid ter beschikking te stellen van de Europese Commissie, ter ondersteuning van PRIME (het Netwerk van Europese spoorweginfrastructuurbeheerders) bij de tenuitvoerlegging van de activiteiten zoals bedoeld in artikel 7, onder f), van Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één spoorwegruimte, zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2016/2370. De taken die onder deze uitnodiging tot inschrijving vallen, kunnen bestaan uit technische, analytische, communicatiegerelateerde of administratieve bijstand op 3 gebieden:1) prestatiebenchmarking van spoorweginfrastructuurbeheerders ondersteunen;2) thematische onderzoeken en ad-hocprojecten die verband houden met infrastructuurbeheer;3) bijstand bij de voorbereiding van evenementen en communicatie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
https://ec.europa.eu/transport/index_en
Beste prijs-kwaliteitverhouding
71311200
BE100
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
25/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
03/09/2019 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 142-348686
Aankondiging van een opdracht
25/07/2019 00:00