Gegevens van de oproep tot inschrijving

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Titel:
Terbeschikkingstelling van extern personeel en verlening van diensten inzake ond...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
03/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/10/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1561
Terbeschikkingstelling van extern personeel en verlening van diensten inzake onderhoud, ondersteuning, ontwikkeling en tenuitvoerlegging van pakketten en specifieke informatiesystemen bij de EIB-groep
Deze oproep tot inschrijving is verdeeld in 12 afzonderlijke percelen, waarbij elk perceel een verschillend technisch gebied of een verschillend toepassingsgebied vertegenwoordigt:perceel 1: financiële pakketten;perceel 2: documentbeheersysteem — SharePoint;perceel 3: documentbeheersysteem — Content Server;perceel 4: Admin Suite-applicaties;perceel 5: enterprise service bus (ESB) en servicegerichte architectuur;perceel 6: EIB-specifieke applicaties;perceel 7: technische applicatie-ondersteuning en databanken;perceel 8: bedrijfsanalyse, projectbeheer en testdiensten;perceel 9: intranet- en extranetwebsites en -applicaties;perceel 10: datawarehouse;perceel 11: administratieve diensten;perceel 12: PeopleSoftDe EIB zal meervoudige raamovereenkomsten ondertekenen met maximaal 5 geselecteerde inschrijvers per perceel.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 financiële pakketten; Perceel 1 omvat diensten met betrekking tot het onderhoud, de ondersteuning en de ontwikkeling van de financiële (gebruiksklare) pakketten die worden gebruikt voor de schatkist, kapitaalmarkt, backoffice-kredietverlening en op het gebied van risicobeheer.
Perceel 2 Documentbeheersysteem — SharePoint Perceel 2 omvat het onderhoud, de ondersteuning en de ontwikkeling van SharePoint-applicaties en -oplossingen.
Perceel 3 Documentbeheersysteem — Content Server Perceel 3 omvat diensten die verband houden met het onderhoud, de ondersteuning en ontwikkeling van het documentbeheersysteem (Content Server) van de EIB. De vereiste diensten zijn in 3 categorieën gegroepeerd: ontwikkeling, onderhoud en operationeel.
Perceel 4 Admin Suite-applicaties Perceel 4 omvat diensten die verband houden met het onderhoud, de ondersteuning en de ontwikkeling van de specifieke bedrijfsapplicaties van de EIB. De EIB heet een waaier aan applicaties ontwikkeld of gekocht op basis van oplossingen zoals BMC-software Remedy, archibus java, sybase powerbuilder enz. Deze groep applicaties wordt Admin Suite genoemd.
Perceel 5 Enterprise service bus (ESB) en servicegerichte architectuur Perceel 5 omvat diensten die verband houden met het onderhoud, het beheer, de ondersteuning, het ontwerp en de ontwikkeling van middleware en diensten van de enterprise service bus (ESB) van de EIB (het integratieplatform) en van de evolutie van het programma voor de servicegerichte architectuur van de EIB.
Perceel 6 EIB-specifieke applicaties Perceel 6 omvat diensten die verband houden met het onderhoud, de ondersteuning en ontwikkeling van de specifieke (interne) applicaties van de EIB.
Perceel 7 Technische applicatie-ondersteuning en databanken Perceel 7 omvat ondersteuningsdiensten voor databanken en applicaties met betrekking tot de technologieën en producten die door de EIB worden gebruikt, zowel server- als clienttools.
Perceel 8 Bedrijfsanalyse, projectbeheer en testdiensten Perceel 8 omvat de verlening van diensten aan de EIB op het gebied van bedrijfsanalyse, projectbeheer en tests voor IT-basisdiensten en omvang van het platform.
Perceel 9 Intranet- en extranetwebsites en -applicaties Perceel 9 omvat diensten die verband houden met het onderhoud, de ondersteuning en de ontwikkeling van de intranet- en extranetwebsites en -applicaties, mobiele applicaties en applicaties bij de EIB-groep, waarbij ook de technische verbeteringen en ontwikkelingen bij de EIB-groep bijgewerkt blijven.
Perceel 10 Datawarehouse Perceel 10 omvat het onderhoud, de ondersteuning en de ontwikkeling van de operationele datawarehouse en de administratieve (admin) datawarehouse, evenals de verslaglegging en de interfaces die hiermee verband houden.
Perceel 11 Administratieve diensten Perceel 11 omvat administratieve ondersteuningsdiensten betreffende aankoop, begroting, overeenkomsten, projecten en verslaglegging die verband houden met extern geleverde IT-diensten.
Perceel 12 PeopleSoft Perceel 12 omvat diensten die verband houden met het onderhoud, de ondersteuning en ontwikkeling van de PeopleSoft Suite van de Bank. De vereiste diensten zijn in 3 categorieën gegroepeerd: ontwikkeling, onderhoud en operationeel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 172-418764 Rectificatie 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Aankondiging van een opdracht 03/07/2019 00:00