Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verstrekking van en toegang tot maritieme gegevens en informatie voor niet-comme...
Aanbestedende dienst:
European Maritime Safety Agency
Publicatiedatum op TED:
18/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/08/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EMSA/OP/20/2019
Verstrekking van en toegang tot maritieme gegevens en informatie voor niet-commercieel gebruik
De verwerking, extractie en analyse van gegevens zijn immers essentieel om het voor de Commissie en de lidstaten mogelijk te maken de noodzakelijke stappen te ondernemen ter verbetering van hun activiteiten en voor de evaluatie van de doeltreffendheid en kostenefficiëntie van de bestaande maatregelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
72320000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
18/07/2019 00:00
12/08/2019 23:59
14/08/2019 23:59
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Scheepvaartbeweging, havenidentificatie en bijbehorende scheepsgegevens Dit perceel omvat gegevens met betrekking tot scheepvaartbewegingen (aanloophavens, aanleg- en doorvoerbewegingen), havenidentificatie en scheepsgegevens op het moment van de verplaatsing voor het verkrijgen van ondersteunende informatie voor het scheepvaartactiviteitsevenement. De precieze gegevenselementen worden hierna per module beschreven (module a tot module b). Wanneer alleen codes voor een gegevensveld worden verstrekt (bv. bedrijf IMO, scheepstypecode) zijn decoderingstabellen nodig om de betekenis van de gegevens te begrijpen.
Perceel 2 Levenscyclus van het schip Dit perceel omvat gegevens met betrekking tot (historische) scheepsgegevens, (historische) scheepsgegevens van rederijen met betrekking tot schepen, slachtoffers bij scheepvaartactiviteiten, havenstaatcontrole en aanverwante tekortkomingen, bunkering en reparaties en/of retrofit (indien beschikbaar), inspecties van scheepsmotoren, scheepsuitrusting, nieuwbouw en sloop, een online-abonnement voor gebruikers van het EMSA waardoor gebruikers snel toegang kunnen krijgen tot de recentste updates, en een vergunning voor het verlenen van visualisatierechten van scheepsgegevens en scheepsmotorsdetails in andere EMSA-applicaties (modules a tot g).
Perceel 3 Scheepsintelligentie Deze partij omvat producten op maat en toegang tot maritieme toepassingen die informatie verschaffen over scheepsbunkeractiviteiten en het vervoer van goederen over zee, met inbegrip van het vervoer van olielading (module a en b).
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 137-336355 Aankondiging van een opdracht 18/07/2019 00:00