Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning bij het voorbereidende werk voor maatregelen voor ecologisch ontwe...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
20/09/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
24/10/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C3/2019-467/04
Ondersteuning bij het voorbereidende werk voor maatregelen voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van bandenetikettering
Artikel 18 van de Richtlijn bepaalt dat de „Commissie er zorg voor draagt dat zij bij de uitvoering van haar activiteiten ten aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel oog heeft voor een evenwichtige deelname van vertegenwoordigers van de lidstaten en alle geïnteresseerde partijen betrokken bij het product/die productgroep, zoals het bedrijfsleven, met inbegrip van het MKB, de ambachtelijke industrie, vakbonden, kleinhandelaars, importeurs, milieuorganisaties en consumentenorganisaties”.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
73000000
Voorwaarden voor deelname
Hoofdacties
20/09/2019 00:00
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Consumenten-NGO's: vertegenwoordiging van belanghebbenden
De doelstelling van de opdracht is het verzekeren dat de standpunten van Europese consumentenorganisaties, gedurende een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst, goed vertegenwoordigd worden tijdens het voorbereidende proces dat leidt tot uitvoeringsmaatregelen en de herziening ervan in het kader van de richtlijn ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van de beoordeling van vrijwillige overeenkomsten tijdens de onderzoeksfase, het Overlegforum ecologisch ontwerp en energie-etikettering en, indien nodig, daarna.Dit omvat eveneens de voorbereidings- en herzieningsprocessen van aanverwante beleidsinstrumenten, met name de Verordening inzake bandenetikettering.Tenslotte moet de opdracht er ook voor zorgen dat de consumenten- en milieu-NGO's, die het dichtst bij de consumenten en burgers staan, geschikte en op maat gemaakte informatie aan deze doelgroepen verstrekken over specifieke EU-beleidsmaatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van producten en de bijbehorende invloeden en voordelen.
Perceel 2
Milieu-NGO's: vertegenwoordiging van belanghebbenden
De doelstelling van de opdracht is het verzekeren dat de standpunten van Europese consumentenorganisaties, gedurende een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst, goed vertegenwoordigd worden tijdens het voorbereidende proces dat leidt tot uitvoeringsmaatregelen en de herziening ervan in het kader van de richtlijn ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van de beoordeling van vrijwillige overeenkomsten tijdens de onderzoeksfase, het Overlegforum ecologisch ontwerp en energie-etikettering en, indien nodig, daarna.Dit omvat eveneens de voorbereidings- en herzieningsprocessen van aanverwante beleidsinstrumenten, met name de Verordening inzake bandenetikettering.Tenslotte moet de opdracht er ook voor zorgen dat de consumenten- en milieu-NGO's, die het dichtst bij de consumenten en burgers staan, geschikte en op maat gemaakte informatie aan deze doelgroepen verstrekken over specifieke EU-beleidsmaatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van producten en de bijbehorende invloeden en voordelen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 182-442066
Aankondiging van een opdracht
20/09/2019 00:00