Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Haalbaarheidsonderzoek inzake onderling verbonden databases, formaten en basisap...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
05/08/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/09/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
Haalbaarheidsonderzoek inzake onderling verbonden databases, formaten en basisapplicaties ter bevordering van de gegevensuitwisseling tussen antigifcentra, overeenkomstig artikel 45, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1272/2008...
De doelstelling van de dienstenovereenkomst is om de Europese Commissie (hierna: „de Commissie”) te voorzien van tools ter ondersteuning van de elektronische indiening van informatie met betrekking tot chemische samenstellingen of mengsels. Deze tools bestaan uit 3 onderdelen:i) een geharmoniseerd XML-formaat voor het indienen van gegevens;ii) een basisapplicatie voor de invoer van gegevens in het specifieke formaat; eniii) een analyse van de opties voor veilige gegevensuitwisseling.Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het kader van artikel 45, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (hierna: „CLP”).Bovendien moet het onderzoek opties beoordelen en voorstellen om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende lokale databases met verschillende systemen, afhankelijk van de lidstaat. De indiening van gegevens voor medische noodsituaties wordt momenteel op nationaal/regionaal niveau beheerd en rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen de verschillende aangewezen instanties zou bevorderlijk zijn voor preventieve en curatieve maatregelen. Bij de voorgestelde goede praktijken moeten rekening worden gehouden met het vertrouwelijke karakter van de uitgewisselde gegevens.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
05/08/2014 00:00
12/09/2014 23:59
12/09/2014 23:59
22/09/2014 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 148-265395
Aankondiging van een opdracht
05/08/2014 00:00