Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beoordeling van eenheidskosten voor investeringsprojecten in verkeerskapitaal
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Publicatiedatum op TED:
31/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
2018CE16BAT154
Beoordeling van eenheidskosten voor investeringsprojecten in verkeerskapitaal
Dit specifieke onderzoek betreft een beoordeling voor de kosten per eenheid van projecten in de wegensector, of anderszins, interventieprojecten voor kapitaalinvesteringen, alleen met betrekking tot het trans-Europese vervoersnetwerk, zowel op kernniveau als op uitgebreid niveau, zoals beschreven in Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11.12.2013 betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk en tot intrekking van „de TEN-T-verordening“ van Besluit nr. 661/2010/EU. Het onderzoek verzamelt gegevens van maximaal 300 projecten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (programmeringsperiode 2000-2006), het Cohesiefonds (CF) (programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2013), en de Europese structurele en Investeringsfondsen (ESIF) (programmeringsperiode 2014-2020).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79400000
BE100
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3)
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 146-358684
Aankondiging van een opdracht
31/07/2019 00:00