Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van opleidingsdiensten voor het EUIPO.
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
25/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/005/19
Verlening van opleidingsdiensten voor het EUIPO.
Het doel van onderhavige uitnodiging tot inschrijving is de ondertekening van maximaal 3 raamovereenkomsten per perceel volgens het cascadesysteem voor de organisatie (via de toekomstige contractanten) van verschillende opleidingscursussen, conferenties en seminars, de verlening van activiteiten inzake begeleiding en e-learning, alsook de levering van het bijhorend ondersteunend les- en leermateriaal in alle vormen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
80500000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
25/07/2019 00:00
20/09/2019 13:00
24/09/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Intellectuele eigendom. Dit perceel houdt verband met de ontwikkeling en verlening van leer- en opleidingsactiviteiten inzake intellectuele eigendom voor het personeel van het Bureau. Deze diensten omvatten: de terbeschikkingstelling van opleiders, cursusmateriaal en -documentatie, de voorbereiding en een analyse van de behoeften, en de evaluatieverslagen na de dienstverlening. De voornaamste doelstelling van dit perceel is het verzorgen van lezingen van een hoog academisch niveau over een waaier aan onderwerpen inzake recht op het gebied van intellectuele eigendom.
Perceel 2 Zachte vaardigheden en beroepskennis. Dit perceel houdt verband met de ontwikkeling en verlening van opleidingsactiviteiten, i.e.: opleiding, begeleiding, in de handel verkrijgbaar e-learningmateriaal, materiaal voor gemengd leren, ondersteunend leermateriaal en conferenties, voor de ontwikkeling van zachte vaardigheden en beroepskennis bij het personeel van het Bureau.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 142-348670 Aankondiging van een opdracht 25/07/2019 00:00