Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar het economisch uitvoeringskader van een mogelijk EU-kindergaranti...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
09/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
VT/2019/015
Onderzoek naar het economisch uitvoeringskader van een mogelijk EU-kindergarantiestelsel, met inbegrip van het financiële fundament ervan
Het onderzoek beoogt de definitie van een economisch uitvoeringskader voor een mogelijk EU-kindergarantiestelsel dat in overeenstemming is met de aanbeveling van de Commissie van 2013 over investeren in kinderen. Het economische en financiële kader moet worden ontworpen in overeenstemming met de resultaten van de voorbereidende actie „Onderzoek naar de haalbaarheid van een kindergarantie voor kwetsbare kinderen”. Tegelijkertijd moeten synergieën en schaaleconomieën die het herdimensioneren van 2/4 van het garantiestelsel mogelijk maken, worden geïdentificeerd en onderzocht. Bijgevolg is de algemene doelstelling van deze actie het voorbereiden van een gedetailleerd en uitvoerig onderzoek waarin naar de meest kosteneffectieve strategie wordt gezocht via dewelke de bevoegde instanties een dergelijke kindergarantie in de praktijk kunnen verwezenlijken voor alle kinderen in de EU die risico lopen op armoede. Dit onderzoek moet gericht zijn op een grondige economische en financiële analyse met betrekking tot de mogelijkheden voor het ontwerp, de uitvoerbaarheid, het beheer en de tenuitvoerlegging van een mogelijk toekomstig kindergarantiestelsel in alle EU-lidstaten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79311400
EA02
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85311300
Voorwaarden voor deelname
zie de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
09/08/2019 00:00
20/09/2019 12:00
23/09/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 153-375821
Aankondiging van een opdracht
09/08/2019 00:00