Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar de risico‘s van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publicatiedatum op TED:
25/07/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.B2ETU/2019/0012
Onderzoek naar de risico‘s van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en fraude die inherent zijn aan het EU-register en de effectbeoordeling van gegevensbescherming
De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) vormt een hoeksteen van het beleid van de Europese Unie inzake de strijd tegen klimaatverandering en is het belangrijkste instrument voor het beperken van broeikasgasemissies uit de industriële sector. Het omvat meer dan 11 000 energiecentrales, industriële installaties en vliegtuigexploitanten in 31 landen. Het EU-register en het transactielogboek van de Europese Unie houden bij wie de eigenaar is van de verschuldigde bedragen door de rekeningen en de transacties tussen rekeningen te registreren.De algemene doelstelling van dit onderzoek is het beoordelen van risico‘s met betrekking tot fraude, witwassen van geld en terrorismefinanciering inherent aan de EU-ETS en het EU-register, zodat er mitigerende maatregelen voorgesteld kunnen worden in verband met de geïdentificeerde risico‘s en om de impact te beoordelen in verband met de gegevensbescherming, mocht dit vereist zijn bij de tenuitvoerlegging van de voorgestelde maatregelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
90700000
00
Voorwaarden voor deelname
Zie de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
25/07/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 142-348685
Aankondiging van een opdracht
25/07/2019 00:00