Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beveiligingsdiensten voor het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en h...
Aanbestedende dienst:
European Maritime Safety Agency
Publicatiedatum op TED:
06/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EMSA/OP/25/2019
Beveiligingsdiensten voor het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Het doel van onderhavige inschrijving is het sluiten van 2 overeenkomsten met dezelfde contractant voor de verlening van beveiligingsdiensten voor de gebouwen van het EMSA en het EWDD in Lissabon.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
79710000
Voorwaarden voor deelname
N.v.t.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/08/2019 00:00
25/09/2019 16:00
27/09/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Beveiligingsdiensten voor het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid.
De aanbesteding is verdeeld in 2 percelen en moet resulteren in de gunning van 2 afzonderlijke overeenkomsten, 1 per perceel. De opdracht (dienstenovereenkomst) voor perceel 1 zal worden ondertekend tussen de geselecteerde contractant en het EMSA. Beide percelen zullen worden gegund aan dezelfde contractant. Daarom moeten inschrijvers inschrijvingen indienen voor percelen 1 en 2.
Perceel 2
Beveiligingsdiensten voor het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
De aanbesteding is verdeeld in 2 percelen en moet resulteren in de gunning van 2 afzonderlijke overeenkomsten, 1 per perceel. De opdracht (dienstenovereenkomst) voor perceel 2 zal worden ondertekend tussen de geselecteerde contractant en het EWDD. Beide percelen zullen worden gegund aan dezelfde contractant. Daarom moeten inschrijvers inschrijvingen indienen voor percelen 1 en 2.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 150-368495
Aankondiging van een opdracht
06/08/2019 00:00